Мегатренди розвитку світової промисловості як актуальний контекст національної промислової стратегії і політики

Мегатренди розвитку світової промисловості як актуальний контекст національної промислової стратегії і політики

Чергове засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару з проблем промислового розвитку та промислової політики відбулося в Інституті економіки промисловості НАН України 4 травня 2023 р.  Традиційно його організатором і модератором був д.е.н. О.С. Вишневський. До уваги учасників було запропоновано доповідь  зав. сектору к. е. н. Л.О. Збаразської на тему «Мегатренди розвитку світової промисловості як актуальний контекст національної промислової стратегії і політики». 

У фокусі науково-аналітичного дослідження були світові тренди промислових трансформацій, які характеризують якісні ознаки нинішнього стану промисловості та окреслюють ключові напрямки її перспективного розвитку у світі. Авторка доповіді запропонувала систематизувати ці мегатренди за чотирма базовими парадигмами сучасного етапу світового  соціально-економічного розвитку – системно-цивілізаційною, соціогуманітарною, інноваційною, глобалізаційною.

Значну увагу при аналізі змісту промислових мегатрендів було приділено виявленню головних тенденцій, які характеризують їхній зміст та  структуру (за основними економічними показниками/процесами). Крім того, було окреслено провідні фактори, що мають вплив на формування й розвиток зазначених промислових трендів.

Висновки доповіді були присвячені питанню практичного використання результатів як науково-методологічного підґрунтя для формування системного бачення загальних контурів та ключових векторів розвитку при опрацюванні сучасної промислової стратегії і політики України.

В дискусії прийняли активну участь доктори економічних наук В. П. Антонюк, Н.Ю. Брюховецька, О.С. Вишневський, О.В. Лях, В.І. Ляшенко, М.В. Мельникова, Д.Ю. Череватський. Усі учасники зійшлися на позитивній оцінці запропонованого дослідження, його науково- практичній актуальності та доцільності продовження  подальших наукових розвідок з акцентом на українську специфіку промислового розвитку.

Більш детально з основними авторськими положеннями та висновками щодо мегатрендів розвитку світової промисловості можна ознайомитися:

Збаразська Л. О. (2023.) Сучасні парадигми та мегатренди промислового розвитку. Економіка промисловості.  №1 (101). С.5-30. DOI