Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

Місце металургії в економіці та промисловості України у 2013-2021 рр. і можливі зміни ролі галузі в умовах війни та післявоєнного відновлення

18 серпня 2022 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся науково-практичний семінар, на якому було заслухано доповідь к.е.н., с.н.с. Інституту Нікіфорової Віри Анатоліївни за темою «Місце металургії в економіці та промисловості України у 2013-2021 рр. і можливі зміни ролі галузі в умовах війни та післявоєнного відновлення». Ця тематика розробляється в межах виконання науково-дослідної роботи Інституту «Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості» (підтема «б»: «Аналіз особливостей діючої системи фінансово-економічного стимулювання розвитку національної смарт-промисловості у секторальному, функціональному та просторовому аспектах»), яка виконується під керівництвом акад. НАН України В.П. Вишневського та к.е.н. Л.О. Збаразської.

Участь в роботі семінару взяли понад 25 науковців у змішаному форматі.

Доповідь була присвячена дослідженню динаміки розвитку вітчизняної металургії у 2013-2021 рр., виявленню втрат галузі в умовах війни та визначенню можливих сценаріїв післявоєнного відновлення. Так, аналіз питомої ваги галузі у фінансово-економічному, інвестиційно-інноваційному, соціально-трудовому та регіональному аспектах показав, що вона займала вагому частку у структурі промисловості та національного господарства України, незважаючи на втрату значної кількості підприємств на Донбасі у 2014 р. Наявні дані щодо втрат металургійної промисловості внаслідок військових дій в Україні свідчать про падіння обсягів виробництва металопродукції більше, ніж на 60% через втрату частини підприємств, призупинення діяльності інших заводів, проблем з логістикою та коливань кон’юнктури на зовнішніх ринках збуту. Запропоновано оптимістичний, реалістичний та песимістичний сценарії розвитку металургійної промисловості у період  післявоєнного відновлення.

В процесі дискусії було окреслено завдання для подальших досліджень та конкретизації наукових пошуків.

Нагадуємо, що з 1 серпня до 10 вересня триває набір до аспірантури Інституту економіки промисловості НАН України. З умовами вступу до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.