Моделювання сучасних економічних процесів

Моделювання сучасних економічних процесів

02 лютого 2018 р. у Відділі проблем економіки підприємств ІЕП НАН України в межах виконання теми НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» відбувся науково-практичний семінар у формі та режимі круглого столу щодо вибору та обґрунтування показників до моделювання факторів забезпечення інвестиційної активності в Україні. Захід проводився з метою обміну досвідом щодо моделювання процесів соціально-економічного розвитку.
У роботі семінару прийняли участь керівники та співробітники відділу: д.е.н. Булєєв І.П., д.е.н. Брюховецька Н.Ю., к.е.н. Богуцька О.А., к.е.н. Бриль І.В., к.е.н. Коритько Т.Ю., к.е.н. Черних О.В., к.е.н. Чорна О.А., м.н.с. Іваненко Л.В., м.н.с. Брюховецький Я.С. та інші.
В рамках роботи семінару наукові співробітники поділилися власним баченням щодо використання інструментарію імітаційного моделювання на базі сучасних комп’ютерних технологій, запропонували та обсудили показники стимулюючих та дестимулюючих факторів впливу на стан інвестиційної діяльності підприємств в Україні.
У ході проведення семінару було приділено увагу вибору оптимальних показників для подальшої побудови моделей. У якості обраних показників запропоновані інноваційні, загальноекономічні, соціальні, фінансові, виробничі, трудові, інституційні та інші. Визначено взаємозв’язок показників, кореляційний зв’язок та якість динаміки. При обговоренні переважно розглядалися питання впливу макроекономічних змінних на інвестиційну активність підприємств.
В своєму виступі Богуцька О.А. керувалася розглядом факторів, а саме: доходність капіталу в реальному секторі економіки і кон’юнктура фінансового ринку; динаміка інфляції; стан реального сектору економіки; стан банківської і фінансової системи та визначила позитивізм чи негативність залежності обраних показників.
Бриль І.В. було зроблено акцент на деталізації інтелектуального капіталу. У якості оціночних показників запропоновано до розгляду ділову репутацію підприємства, товарні знаки та знаки обслуговування, рівень здатності до навчання, рівень життя, якість здоров’я, генетичні здібності, кваліфікацію, досвід роботи, професійні знання та навички, компетенцію – визначено можливість їх кількісної оцінки, взаємозв’язок, динаміку.
Коритько Т.Ю. розповіла про визначення факторного аналізу та обрання показників кореляційної залежності, що впливають на загальноекономічний стан країни.
У доповіді Черних О.В. достатньо інформативно представлено зовнішні, ресурсно-сировинні, трудові, інфраструктурні, техніко-технологічні, галузеві, інформаційні, соціальні, регіональні, інноваційні, трудові та інші групи факторів, було визначено фактори впливу та взаємозв’язок міх показниками та інвестиційною активністю.
Керівниками відділу Булєєвим І.П та Брюховецькою Н.Ю. було зроблено зауваження, пропозиції та корегування подальших напрямів даного дослідження. Всі учасники приймали жваву участь у обговоренні розглянутих питань обрання та обґрунтування показників до моделювання факторів забезпечення інвестиційної активності.
Захід проходив у теплій невимушеній атмосфері. Участь у роботі науково-практичного семінару надало можливість співробітникам розширити свої знання та підвищити власний фаховий рівень.