Напрями підвищення ефективності інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва

Напрями підвищення ефективності інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва

20 жовтня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому була заслухана доповідь «Напрями підвищення ефективності інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва», яку підготовлено старшим науковим співробітником відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу, кандидатом економічних наук Олександром Сердюком.

Дане дослідження проведено у рамках виконання науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України «Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості» (номер держреєстрації: 0122U002519, III кв. 2022 р. − II кв. 2025 р.), яка виконується під керівництвом академіка НАН України Вишневського В.П. 

Доповідачем було виявлено чинники, які знижують ефективність інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва в Україні, та розроблено пропозиції щодо їх нівелювання в умовах цифровізації.

Встановлено, що ключовими чинниками, які знижують ефективність інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва в Україні, є: недоліки механізму оподаткування викидів забруднюючих речовин; недосконала система редистрибуції екологічного податку; високі трансакційні витрати інтерналізаційного процесу; конфлікт інтересів сторін. Разом із цим проблему інтерналізації ускладнює неефективне використання промислового устаткування.

Вищенаведені чинники обумовлюють напрями підвищення ефективності інтерналізації негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва в Україні шляхом: наближення величини податку до обсягу реальної шкоди, заподіяної продуцентом забруднення; переформатування механізму редистрибуції податку з метою наближення бюджетних асигнувань до реальних втрат реципієнтів негативних зовнішніх ефектів; зниження трансакційних витрат інтерналізаційного процесу; усунення конфлікту інтересів.

Із повним текстом дослідження можна ознайомитись за посиланням.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив  забезпечити колективну участь більш ніж 20 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Відбулася змістовна наукова дискусія, у якій взяли участь доктор економічних наук, академік НАН України Амоша О.І., доктор економічних наук Драчук Ю.З., доктор економічних наук Ляшенко В.І., доктор економічних наук Мельникова М.В., кандидат економічних наук Богуцька О.А., кандидат економічних наук Лях О.В. та інші учасники семінару.