Огляд інструментів державної фінансової підтримки промислових підприємств в Україні в рамках наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року

Огляд інструментів державної фінансової підтримки промислових підприємств в Україні в рамках наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року

20 квітня 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару під керівництвом д.е.н. О. С. Вишневського, на якому було розглянуто доповідь с.н.с. відділу проблем економіки підприємств к.е.н. О.А. Богуцької на тему «Огляд інструментів державної фінансової підтримки промислових підприємств в Україні в рамках наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року».

Доповідачка у виступі поділилася своїм баченням щодо наповнення розділу Концепції промислової політики України до 2030 року «Механізми підтримки та стимулювання промисловості» та розглянула можливості стимулювання промислових підприємств за допомогою інструментів державної фінансової підтримки із урахуванням ключових завдань та базових принципів проведення промислової політики в Україні. Наприкінці О.А. Богуцька надала пропозиції щодо розширення напрямів державної фінансової підтримки промислових підприємств в Україні та запропонувала зміни до нормативно-правової бази, що сприятимуть реалізації цих напрямів.

У роботі семінару за змішаним форматом взяли участь 33 науковця, включно з докторантами та аспірантами інституту. В дискусії активну участь прийняли академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук В.П. Антонюк, Н.Ю. Брюховецька, О.С. Вишневський, Ю.З. Драчук, В.І. Ляшенко, М.В. Мельникова, О.Ф. Новікова,  І.Ю. Підоричева, Д.Ю. Череватський, к.соц.н. О.В. Панькова.