Організаційні форми партнерства та співробітництва Польщі та України у сфері транспортної логістики в умовах війни

Організаційні форми партнерства та співробітництва Польщі та України у сфері транспортної логістики в умовах війни

29 вересня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому була заслухана доповідь «Організаційні форми партнерства та співробітництва Польщі та України у сфері транспортної логістики в умовах війни», яку підготовлено старшим науковим співробітником відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, кандидатом економічних наук, старшим дослідником Наталією Трушкіною.

Дане дослідження проведено у рамках виконання науково-дослідних робіт:

  • Інституту економіки промисловості НАН України «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (номер держреєстрації 0121U114107, 01 жовтня 2021 р. – 30 вересня 2024 р.), підтема «г» «Кластерна складова сталого розвитку економічних районів України в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації», яка виконується під керівництвом доктора економічних наук, професора Ляшенка В.І. та доктора економічних наук Підоричевої І.Ю.;
  • Науково-освітнього інноваційного центру суспільних трансформацій «Актуальні проблеми сучасних трансформацій» (номер держреєстрації 0121U111744, 01 липня 2021 р. – 1 липня 2026 р.).

Доповідачкою висвітлено результати, які отримано на підставі проведеного статистичного аналізу та аналітичного оцінювання стану розвитку транспортної логістики Польщі та України у системі зовнішньої торгівлі у довоєнний період. Виявлено ключові проблеми і бар’єри, що стримують розвиток сфери транспортної логістики в Україні в умовах війни, і визначено шляхи їх вирішення. Надано пропозиції щодо створення транскордонного транспортно-логістичного кластера як дієвої форми партнерства та співробітництва прикордонних регіонів України (Волинська, Закарпатська, Львівська області) та Польщі як країни Вишеградської четвірки.

На основі презентованих результатів наукових досліджень було винесено на обговорення такі висновки. Сучасні умови транскордонного співробітництва України та Польщі у напрямі підвищення ефективності зовнішньоекономічної логістичної діяльності та функціонування транспортної інфраструктури потребують наукового обґрунтування інституційних положень і розроблення відповідних рекомендації щодо їх впровадження.

У першу чергу пропонується розробити Концепцію створення транскордонного транспортно-логістичного кластера. Також доцільно внести зміни й доповнення до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Законів України «Про транскордонне співробітництво» і «Про засади державної регіональної політики», Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, Стратегій регіонального розвитку Волинської, Закарпатської та Львівської областей до 2027 року в частині створення належних інституційних умов для формування й функціонування транскордонного транспортно-логістичного кластеру. Крім цього, слід розробити й схвалити Концепцію Національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів, у якій визначити механізми фінансового забезпечення їх функціонування.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив  забезпечити колективну участь більш ніж 30 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Відбулася змістовна наукова дискусія, у якій взяли участь доктор економічних наук, академік НАН України Амоша О.І., доктор економічних наук Антонюк В.П., кандидат економічних наук Бриль І.В., доктор економічних наук Вишневський О.С., доктор економічних наук Драчук Ю.З., кандидат економічних наук Збаразська Л.О., кандидат економічних наук Лях О.В., доктор економічних наук Ляшенко В.І., доктор економічних наук Мельникова М.В., доктор економічних наук Новікова О.Ф., доктор економічних наук Череватський Д.Ю., кандидат економічних наук Шамілева Л.Л. та інші учасники семінару.

 

Окремі результати проведеного дослідження викладено у наукових публікаціях: