Програма підтримки науковців з України запрацювала

Підтримка підприємств і захист зайнятості в умовах воєнного стану

22 вересня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому була заслухана доповідь «Підтримка підприємств і захист зайнятості в умовах воєнного стану», підготовлена провідним науковим співробітником відділу економічних проблем соціальної політики, кандидатом економічних наук Іриною Новак.

Дослідження проведено в рамках виконання теми НДР «Формування збалансованого соціально-трудового розвитку в умовах цифрових трансформацій» (номер державної реєстрації 0121U114674), під керівництвом  заступника директора Інституту, доктора економічних наук О.Ф.Новікової.

На основі презентованих результатів наукових досліджень, були винесені на обговорення наступні висновки.

Національна модель державної підтримки підприємств в умовах воєнного стану не орієнтована на збереження робочих місць і захист зайнятості та створює умови для поширення прихованого безробіття. Необхідно розширити перелік інструментів державної підтримки підприємств та захисту зайнятості в умовах воєнного стану, доповнивши його схемою збереження робочих місць. Для цього в правовому полі призупинення дії трудового договору має бути визначено як випадок часткового безробіття шляхом:

  • унормування в Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (ст. 13) відшкодування за рахунок держави-агресора ЄСВ та витрат Фонду соціального страхування на випадок безробіття, пов’язаних з виплатою допомоги по частковому безробіттю у випадку призупинення дії трудового договору в зв’язку з воєнною агресією проти України;
  • доповнення Закону України «Про зайнятість населення» (ст. 47) нормою щодо надання допомоги по частковому безробіттю у випадку призупинення дії трудового договору в зв’язку з воєнною агресією проти України;
  • внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 24), щодо включення до страхового стажу при обчисленні пенсії періоду отримання допомоги по частковому безробіттю на час призупинення дії трудового договору в зв’язку з воєнною агресією проти України.

Для забезпечення фінансової підтримки схеми збереження робочих місць, уряду України доцільно ініціювати перед Єврокомісією питання про надання Україні статусу бенефіціара Європейського інструменту тимчасової підтримки для зменшення ризиків безробіття в надзвичайних ситуаціях (SURE).

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив  забезпечити колективну участь більш ніж 25 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Відбулася змістовна наукова дискусія, у якій взяли участь доктор економічних наук Ляшенко В.І., кандидат економічних наук Лях О.В., доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України Залознова Ю.С., доктор економічних наук Вишневський О.С., доктор економічних наук, академік НАН України Амоша О.І., доктор економічних наук Новікова О.Ф., доктор економічних наук Череватський Д.Ю., доктор економічних наук Мельникова М.В., кандидат економічних наук Шамілева Л.Л. та інші учасники семінару.

Пропозиції щодо необхідності удосконалення інструментів державної підтримки підприємств і трудового законодавства для захисту зайнятості в умовах воєнного стану, підготовлені на основі викладених у представленій доповіді наукових результатів, направлені центральним органам законодавчої та виконавчої влади – комітетам Верховної Ради України з питань фінансів, соціальної політики та захисту прав ветеранів, Мінекономіки України, Мінсоцполітики України, Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання рівних прав і свобод, Федерації профспілок України.