Пропозиції з формування Концепції промислової політики України до 2030 року

Пропозиції з формування Концепції промислової політики України до 2030 року

6 квітня 2030 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методологічний семінар (керівник д.е.н. О.С. Вишневський), на якому виступила з доповіддю д.е.н., професор О.Ф. Новікова на тему «Пропозиції з формування Концепції промислової політики України до 2030 року». Він став логічним продовженням дискусії 2 березня 2023 року щодо формування концептуальних засад промислової політики України, яку розпочав д.е.н. О.С. Вишневський та підтримали д.е.н. Д.Ю. Череватський,  І.Ю. Підоричева й інші співробітники інституту.

Доповідачка розподілила свою доповідь за 4 напрямами.

Перший стосувався досвіду та наукових здобутків колективу ІЕП НАН України щодо проблем та рішень промислової політики.

Другий напрям був присвячений визнанню та затребуваності результатів наукових досліджень співробітників інституту представником цільової аудиторії, а саме Міністерством стратегічних галузей промисловості НАН України у 2021 році. На замовлення цього Міністерства  були надані пропозиції та рекомендації для проекту Закону України «Про державну промислову політику» на 43 сторінках (лист № 427/164 від 18.05.2021 р.).

Третій напрям визначив необхідність продовження роботи над проектом Концепції промислової політики України та наведенням контактів з цільової аудиторією для забезпечення якості прийняття управлінських рішень з адресності, конструктивізму та відповідності потребам повоєнного відновлення промисловості України. Відмічена наявність можливостей для цього.

Четвертий напрям доповіді був присвячений розкриттю змісту положень Концепції, присвячених трудоресурсному забезпеченню промислової політики. В постановці та актуальності цієї проблематики було розкрито негативний вплив внутрішніх та зовнішніх чинників та представлено кількісну оцінку ризиків, які впливають на трудоресурсну безпеку. Наведено за результатами міжнародного опитування «Deloit» в Україні та Американської торговельної палати в Україні (2023 р.) порівняльну оцінку стану в Україні і визначення негативного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, ризиків втрати робочої сили та ключових проблем трудоресурсного забезпечення промисловості, що дало підставу для обґрунтування стратегії, напрямів та ключових проблем трудоресурсного відновлення промисловості. Одночасно виокремлено ключовий важіль ресурсного забезпечення – людський капітал та проблеми його повернення, нагромадження та розвитку у сполученні з удосконалення управління цим процесом. Акцентовано увагу на неготовності промисловості України до європейських стандартів з кадрової політики та виконання взятих на себе обов’язків, які виходять з Європейської соціальної Хартії.

В прикінцевих слайдах були представлені літературні джерела інших наукових шкіл України, присвячених проблематиці розвитку економіки та промисловості.

У роботі семінару за гібридним форматом взяли участь близько 40 науковців, докторантів та аспірантів. В дискусії взяли участь академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, д.е.н., проф. І.П. Булєєв, д.е.н. О.С. Вишневський, к.е.н. А.І. Землянкін тощо.