Енергетика гіпсового століття

Реновація економіки України в умовах децентралізації

18 серпня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАНУ було продовжено цикл щотижневих науково-практичних семінарів. Власні дослідження  на тему «Реновація економіки України в умовах децентралізації» презентувала докторантка Інституту, к.н. з держ.упр. Бородіна О.А.  (науковий консультант д.е.н., проф. Ляшенко В.І.). Тематика розробляється в рамках науково-дослідної теми: «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України», підтема «г» «Кластерна складова сталого розвитку економічних районів України в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації». Змішаний формат участі у семінарі дозволив забезпечити колективну роботу понад 30 науковців.

Фокусом уваги доповіді став розгляд  комплексних заходів ланцюга адміністративної-бюджетної-енергетичної децентралізації, а також, пропозиції щодо розвитку ефективного місцевого енергоменеджменту та концепції ніаршорингу у енергетичному секторі. Запропоновано комплексні інструменти фінансового забезпечення роботи утворених органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня, наголошено на необхідності врахування європейського досвіду та доцільності у забезпеченні швидкого розвитку секторів з високою доданою вартістю та нових галузей у повоєнному розвитку України.

Нагадаємо, що кращий шлях здобути ступень доктора економічних наук це поступити до докторантури Інституту економіки промисловості НАН України.