21 липня 2022 р. в Інституті відбувся науково-практичний семінар

Сценарії довгострокового зростання національної економіки з урахуванням трудового та монетарного факторів

1 вересня 2022 в Інституті економіки промисловості НАН України на черговому науково-практичному семінарі заслухано і обговорено доповідь PhD з економіки Воргач О. А. на тему: «Сценарії довгострокового зростання національної економіки з урахуванням трудового та монетарного факторів».

Дослідження проводиться в рамках науко-дослідних робіт відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту «Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості» та «Смарт-система промислового прогнозування і форсайтингу» під керівництвом зав. відділом, академіка НАН України, д.е.н. Вишневського В.П.

У доповіді представлені сценарії довгострокового розвитку національної економіки під впливом трудового та монетарного факторів. Вони побудовані на основі розробленої багатофакторної моделі економічного зростання України, що базується на мультиплікативній степеневій функції, яка враховує траєкторію попереднього розвитку економіки країни.

Актуальним напрямом подальшого дослідження є розвиток представленої моделі, яка дозволить уточнити вплив трудового фактору з урахуванням рівня кваліфікації зайнятого в економіці населення залежно від державних і приватних витрат на освіту.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив долучити до обговорення доповіді понад 35 вчених.