Програма підтримки науковців з України запрацювала

Семінар економіко-теоретичного осмислення законодавчих ініціатив: проєкт Закону України № 10234 від 09.11.2023

24 листопада 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося перше засідання Семінару економіко-теоретичного осмислення законодавчих ініціатив під керівництвом д.е.н. О.С. Вишневського, на якому було розглянуто проєкт Закону України № 10234 від 09.11.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг».

Ідея зазначеного проекту полягає в удосконаленні критеріїв застосування спрощеної системи оподаткування, в першу чергу, через збільшення граничних обсягів доходу бізнесу, наприклад для другої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 834 до 1200 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року.

Доповідач д.е.н. О.С. Вишневський акцентував увагу на тому, що розширення кількості підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності певною мірою стимулюватиме економічну діяльність малого бізнесу, але з іншого боку є ризик зменшення бази оподаткування без визначення компенсаторних механізмів, що може розглядатися як недоречний крок в умовах надвеликого дефіциту державного бюджету. При цьому запропоновані числові значення кількості розмірів мінімальної заробітної плати для використання спрощеної системи оподаткування не випливають з тенденцій соціально-економічного розвитку України, наведених у пояснювальній записці до цього проєкту Закону України.

Цю позицію підтримав д.е.н. Ю.М. Харазішвілі. Він звернув увагу на доцільність подальшого збільшення мінімальної заробітної плати як інструменту стимулювання економічного зростання через посилення сукупного попиту.

Д.е.н. В.І. Ляшенко висказав гіпотезу, що головним чинником переходу бізнесу на спрощену систему оподаткування є зменшення витрат на адміністрування податків, а не їх бажання з мінімізації обсягів оподаткування. Тому розширення кількості підприємців, що застосовують спрощену систему оподаткування, може одночасно знизити їх трансакційні витрати та збільшити податкові надходження до державного бюджету.

Опонуючи позиції професора В.І. Ляшенка аспірантка 3-го року навчання, керівниця бізнесу Т.П. Микитенко зазначила, що відносно третьої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, все залежить від маржинальності бізнесу. Для високомаржинального бізнесу такий перехід є безпосередньо економічно доцільним.

З позицій інституційної економічної теорії к.е.н. О.С. Сердюк висказав застереження, що в умовах домінування неформальних інститутів та розвинутого сектору тіньової економіки ефективність запропонованих законодавчих ініціатив буде мінімальною.

Також в обговоренні активну взяли член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук В.П. Антонюк, Д.Ю. Череватський та інші учасники семінару загальна кількість яких перевищила 25 науковців, включно з докторантами та аспірантами інституту.

Загальним підсумком дискусії є позиція, що прийняття проекту Закону України № 10234 від 09.11.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг» має потенціал позитивного впливу на економіку України, але збільшення граничних обсягів доходу для використання спрощеної системи оподаткування потребує більш поглибленого обґрунтування.