Стратегії сталого розвитку територій на прикладі моделі смарт-сіті

Стратегії сталого розвитку територій на прикладі моделі смарт-сіті

15 вересня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України було продовжено цикл щотижневих науково-практичних семінарів. Власні дослідження на тему «Стратегії сталого розвитку територій на прикладі моделі смарт-сіті» презентувала аспірантка Інституту Радченко К.В. (науковий керівник к.е.н. Петрова І.П. Тематика розробляється в рамках науково-дослідної теми: «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України», підтема «в» «Ревіталізація старопромислових територій в контексті Цілей сталого розвитку в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалізації», яка виконується під керівництвом д.е.н. Ляшенка В.І. та д.е.н. Підоричевої І.Ю.

Доповідачкою було розкрито сучасний стан дослідження щодо формування стратегій сталого розвитку територій на основі моделі смарт-сіті в Україні. Проведено аналіз реалізації моделі смарт-сіті в зарубіжних країнах (Великобританія та Фінляндія) за трьома компонентами: стратегічне позиціонування; досягнення та виклики; партнерство та залученість стейкхолдерів. Виявлено, що смарт-сіті може сприяти досягненню Цілей сталого розвитку на місцевому та регіональному рівнях, за умови, якщо теоретико-практична реалізація не обмежується технологічною складовою (ІКТ), а тяжіє до комплексного розуміння, що сталий розвиток – основна компонента смарт-сіті, яка реалізується за допомогою ефективного людиноцентричного механізму публічно-приватного партнерства та з урахуванням принципів смарт-спеціалізації.

За результатами обговорення було запропоновано декілька напрямів для подальших досліджень та конкретизації наукових пошуків.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив долучити до обговорення доповіді понад 30 вчених.