Людський, соціальний капітал Донбасу

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ВПО, КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Людський, соціальний капітал ДонбасуВПО –  РЕСУРС РОЗВИТКУ

Інтеграція ВПО у приймаючі громади, проблеми, перешкоди та стратегії успіху

 

 

Науково-методичні засади державного регулювання стійкого людиноцентристського розвитку регіонів

Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу

Інституційне забезпечення розвитку соціального та трудового потенціалів територіальних громад

Новітні моделі зайнятості як фактор розбудови креативної економіки України

Національна доповідь «Українське суспільство: міграційний вимір»

Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка

Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи