Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13 березня 2017 р. при Інституті економіки промисловості НАН України діє спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за галуззю наук «051 – Економіка», у тому числі за спеціальностями:
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Паспорта спеціальностей додаються в окремих файлах.

Термін дії спеціалізованої вченої ради до 31 грудня 2019 р.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01

Голова ради
Амоша Олександр Іванович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03

Заступник голови
Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04

Вчений секретар
Лях Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03

Члени спецради:
Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Єлецьких Світлана Яківна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Залознова Юлія Станіславівна – чл.-кор. НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.04
Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Ляшенко Вячеслав Іванович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Осадча Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.03
Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04
Харазішвілі Юрій Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Хобта Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Швець Василь Якович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Шевцова Ганна Зіївна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2
Тел.: + 38 050 706 28 28 (Лях Олександр Віталійович)
E-mail: D_11.151.01@i.ua