Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України № 387 від 04.03 2020 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

на термін до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01

Голова ради
Амоша Олександр Іванович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Заступник голови
Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 03
Вчений секретар
Лях Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Члени спецради:
Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 04
Драчук Юрій Захарович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Єлецьких Світлана Яківна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Залознова Юлія Станіславівна – чл.-кор. НАН України, доктор економічних наук, профессор, спеціальність 08.00.04
Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Ляшенко Вячеслав Іванович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Макогон Юрій Володимирович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Осадча Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.03
Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04
Харазішвілі Юрій Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Хобта Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Швець Василь Якович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Шевцова Ганна Зіївна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

 

Вимоги до оформлення дисертації
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

У 2019 р. відбулися захисти дисертацій:

Бондар-Підгурьскої Оксани Василівни на тему: «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
Автореферат файл
Дисертація файл
Відгук опонента Булєєва Івана Петровича файл
Відгук опонента Микитенко Вікторії Володимирівни файл
Відгук опонента Яковлєва Анатолія Івановича файл

Григорак Марії Юріївни на тему: «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автореферат файл
Відгук опонента Крикавського Євгена Васильовича файл
Відгук опонента Прохорової Вікторії Володимирівни файл
Відгук опонента Липинської Олени Андріївни файл

Криворучко Ганни Валентинівни на тему: «Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автореферат файл
Відгук опонента Єлецьких Світлани Яківни файл
Відгук опонента Штангрета Андрія Михайловича файл

Сидорчук Ористлави Григорівни на тему: «Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Автореферат файл
Відгук опонента Іляш Ольги Ігорівни файл
Відгук опонента Підлипної Радміли Петрівни файл
Відгук опонента Харазішвілі Юрія Михайловича файл

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2
Тел.: + 38 050 706 28 28 (Лях Олександр Віталійович)
E-mail: D_11.151.01@i.ua