Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України № 387 від 04.03 2020 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

на термін до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01

Голова ради
Амоша Олександр Іванович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Заступник голови
Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 03
Вчений секретар
Лях Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Члени спецради:
Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 04
Драчук Юрій Захарович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Єлецьких Світлана Яківна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Залознова Юлія Станіславівна – чл.-кор. НАН України, доктор економічних наук, профессор, спеціальність 08.00.04
Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Ляшенко Вячеслав Іванович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Макогон Юрій Володимирович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Осадча Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.03
Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04
Харазішвілі Юрій Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Хобта Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Швець Василь Якович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Шевцова Ганна Зіївна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

 

Вимоги до оформлення дисертації
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

У 2020 р. відбудуться захисти дисертацій:

7 липня 2020 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 об 11.00 відбудеться захист дисертаційної роботи Кравченка Сергія Івановича на тему: «Регулювання розвитку національної інноваційної системи у глобалізованому середовищі», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Касич А.О.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Смерічевської С.В.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Хаустової В.Є.

У 2019 р. відбулися захисти дисертацій:

Бондар-Підгурської Оксани Василівни на тему: «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Григорак Марії Юріївни на тему: «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Криворучко Ганни Валентинівни на тему: «Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сидорчук Ористлави Григорівни на тему: «Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2
Тел.: + 38 050 706 28 28 (Лях Олександр Віталійович)
E-mail: D_11.151.01@i.ua