Структура

І. Керівництво

 • Директор інституту
 • Заступник директора з наукової роботи
 • Заступник директора з наукової та організаційної роботи
 • Керівник Відділення ( м. Дніпро)
 • Учений секретар

II. Науково-дослідні підрозділи

 • Відділ проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
 • Відділ проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості
 • Відділ проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу
 • Відділ економічних проблем соціальної політики

     – Сектор проблем розвитку людського капіталу

 • Відділ економічних проблем розвитку промислового виробництва
 • Відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу

     – Сектор проблем податково-бюджетної політики

 • Відділ проблем економіки підприємств

Відділення проблем соціальної економіки та регіональної політики (м. Дніпро)

 • Сектор структурної динаміки просторових утворень Відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
 • Сектор проблем трансформації економіки промислових регіонів в умовах децентралізації управління Відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва (розташований у м. Краматорську)

III. Науково-організаційні підрозділи

 • Відділ інформатизації наукової діяльності

IV. Допоміжні та інші підрозділи інституту

 • Наукова бібліотека, архів
 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Планово-економічний відділ.
 • Відділ кадрів, аспірантура. Учена рада, секції ученої ради, спеціалізована учена рада
 • Канцелярія
 • Штаб ЦО. Охорона праці, пожежна безпека
 • Пансіонат «Наука» (розташований у Лиманському районі Донецької обл.)