Структура

I. Керівництво
Директор інституту
Заступник директора з наукової роботи
Заступник директора з наукової та організаційної роботи
Учений секретар

II. Науково-дослідні підрозділи
Відділ проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
(м. Київ, м. Дніпро)
Сектор проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості
Відділ економічних проблем соціальної політики
Сектор проблем економічної соціології та соціальних комунікацій
Відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого
потенціалу
Сектор економічних проблем розвитку промислового виробництва
Відділ проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу
Відділ проблем економіки підприємств
(м. Київ, м. Краматорськ)
Відділення проблем просторового розвитку та регіональної політики
(м. Дніпро)
Сектор структурної динаміки просторових утворень
Відділення проблем економіки підприємств та інтегрованих структур (м. Краматорськ)
Сектор проблем інтегрованих структур

III. Науково-організаційні підрозділи
Відділ інформатизації наукової діяльності

IV. Допоміжні та інші підрозділи інституту
Наукова бібліотека, архів
Планово-економічний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності
Відділ кадрів, аспірантура
Учена рада, секції ученої ради, спеціалізована учена рада
Канцелярія
Штаб ЦО, охорона праці, пожежна безпека
Пансіонат «Наука» (Лиманський район Донецької обл.)