Координація наукової діяльності та співробітництво

Координаційна діяльність інституту здійснюється через:

спрямування результатів фундаментальних та прикладних досліджень на задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб та вимог, досягнення інноваційного розвитку країни;
розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з державними структурами національного рівня, неурядовими та громадськими організаціями, установами й організаціями системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів фундаментальних, прикладних досліджень і розробок;
залучення до навчально-виховного процесу співробітників установи;
організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій.

Інститут є провідною установою академічної науки сходу України у визначенні та розв’язанні актуальних соціально-економічних проблем промислового виробництва, розвитку інноваційних систем промислових регіонів, відновлення та розбудови сучасного  виробництва. Тому координація наукових досліджень із регіональними владними структурами займає важливе місце в роботі інституту. Результати наукової діяльності співробітників інституту використовуються при реалізації стратегій розвитку, програм соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровського, Луганського, Київського та Полтавського регіонів.

Координацію наукових досліджень інститут здійснює з державними структурами національного рівня, міністерствами та відомствами: Верховною Радою України (Комітетом з питань промислової політики, Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітетом з питань науки і освіти, Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення); Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності, Департаментом економічної стратегії та макроекономічного прогнозування, Департаментом розвитку підприємництва та регуляторної політики, Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади); Міністерством соціальної політики України; Департаментом стратегічної екологічної політики Міністерства екології та природних ресурсів України; Департаментом інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України; Радою національної безпеки України; підрозділами Державної фіскальної служби України.

Інститут здійснює співробітництво в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної, культурної, виховної діяльності шляхом участі у спільному виконанні наукових досліджень і розробці відповідного наукового, методологічного та навчально-методичного забезпечення цих процесів з провідними галузевими інститутами і ВНЗ України, а саме: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ), Донецьким національним університетом ім. Василя Стуса (м. Вінниця), Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана (м. Київ), Університетом державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Українським державним хіміко-технологічним університетом (м. Дніпро), Університетом імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Маріупольським державним університетом, Донецьким державним університетом управління (м. Маріуполь), Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ), Українською інженерно-педагогічною академією, Навчально-науковим професійно-педагогічним інститутом (м. Артемівськ, м. Слов’янськ) Української інженерно-педагогічної академії МОН України.

У 2016 р. підписано Протокол про перспективні напрями співробітництва між Харбінським університетом комерції, Інститутом та Полтавським університетом економіки і торгівлі Укоопспілки України. Протокол передбачає підписання угод про спільну діяльність, виконання науково-дослідних робіт.

Загалом інститут виконує умови восьми договорів про співробітництво у сфері науково-дослідної та освітньої діяльності із зарубіжними установами. Зокрема:

  1. Договір зі Свіштовською господарською академією ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
  2. Договір про співробітництво із Західним університетом Тімішоари (м.Тімішоара, Румунія);
  3. Договір із Центром Наукових Інновацій Національної академії наук Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
  4. Договір із Білоруським державним економічним університетом Міністерства освіти РБ (м. Мінськ, Білорусь);
  5. Угода про співпрацю з Санкт-Петербурзьким університетом управління і економіки (м. Санкт-Петербург, Росія);
  6. Договір із Південним федеральним університетом (м. Ростов, Росія);
  7. Договір із Інститутом економічних проблем Кольського наукового центру РАН (м. Апатити, Мурманська обл., Росія).

Участь сторін у проведенні спільних досліджень реалізовано в таких формах:
здійснення творчих зв’язків провідних дослідників за науковими проблемами;
методичний та інформаційний обмін;
публікації матеріалів досліджень у виданнях обох сторін, участь у редакційних колегіях періодичних видань.

Інститут здійснює координацію наукової діяльності з неурядовими та громадськими організаціями: Донецькою Торгово-промисловою палатою, Торгово-промисловою палатою України (ТПП України), Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини,Федерацією професійних спілок України, Українським союзом промисловців та підприємців (УСПП), Громадською організацією «Відновлення Донбасу».