Координація наукової діяльності та співробітництво

Координаційна діяльність інституту здійснюється через:
спрямування результатів фундаментальних і прикладних досліджень на задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб і вимог, досягнення інноваційного розвитку країни;
розвиток різних форм наукової співпраці (у тому числі міжнародної) з державними структурами національного рівня, неурядовими та громадськими організаціями, установами й організаціями системи вищої освіти для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів фундаментальних, прикладних досліджень і розробок;
залучення до навчально-виховного процесу співробітників установи;
організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій.
Результати фундаментальних та прикладних досліджень інституту широко використовуються за межами академічних кіл, у політичній, соціальній, виробничій, освітній та інших сферах діяльності суспільства.

На національному рівні

Учені інституту комплексно і системно відстежують динаміку ситуації у сфері промислового виробництва України і світу. Результати наукових досліджень інституту сприяють можливостям відновлення в Україні високих промислових потужностей, перебудові промислового господарства на технічних і технологічних основах, які створюються сучасними науково-технічними революціями.
Вчені інституту відстоюють позиції найвищого пріоритету досліджень проблем нової промислової революції. Крім значної кількості аналітичних матеріалів, в яких узагальнено результати наукових досліджень, в звітному періоді інститутом підготовлено декілька фундаментальних наукових доповідей і монографій, присвячених розвитку промисловості України.
Розробки інституту з актуальних соціально-економічних проблем розвитку національної та регіональної промисловості, які висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, проектах законодавчих актів, надсилалися до Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради України, Ради Національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, профільних міністерств і відомств та були використані ними при підготовці та прийнятті законодавчих і нормативних актів, документів програмного та концептуального характеру.

На регіональному рівні

Інститут є провідною установою академічної науки сходу України у визначенні та розв’язанні актуальних соціально-економічних проблем промислового комплексі країни, розвитку інноваційних систем промислових регіонів, відновлення та розбудови сучасного виробництва.
Інститут розробляє довгострокові програмні документи щодо відновлення інфраструктури, відбудови основних галузей виробничої сфери Донбасу на новій технологічній базі та з урахуванням екологічних вимог. Протягом останніх п’яти років опубліковано цикл матеріалів з проблем виходу Донецької і Луганської областей з кризи, що містять пропозиції з відновлення економіки цих областей, перелік необхідних змін у законодавстві, бюджеті, перепрофілюванні видів діяльності й оплати праці, підготовці кадрів. Фахівці інституту неодноразово представляли доповіді для керівництва держави щодо проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, протидії кризисним наслідкам збройного конфлікту, залучення та адаптації світового досвіду відновлення і реабілітації постконфліктних територій, масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей, вирішення довгострокових завдань щодо проблем внутрішньо переміщених осіб, ефективного їх залучення у розвиток територіальних громад на новому місці розташування.
Регіональні органи влади залучають науковців як експертів з розгляду проблемних питань промислового розвитку регіонів. Науковці інституту беруть широку участь у вирішенні проблем шахтарських міст: з метою забезпечення сталого розвитку постдобувних територій Донеччини на майбутнє інститутом укладено Меморандум про співпрацю та взаємодію з компанією ДТЕК Енерго та Добропільською міською радою.

На рівні підприємств та громадських організацій:

ІЕП НАН України здійснює співпрацю із промисловими підприємствами та громадськими організаціями з метою координації діяльності для організації системної роботи щодо реалізації стратегій сталого розвитку регіонів, вирішення актуальних проблем розвитку територіальних громад.
В роботу підприємств щорічно впроваджуються результати наукових досліджень співробітників інституту. Отримано відгуки про впровадження від ПАТ «НКМЗ», ДП НТЦ «Вуглеінновація», ТОВ «Торгівельно-промислова фінансова компанія «ТЕРКОН», ТОВ «ГАЛІ-АФ», ДРГП «Донецькгеологія», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»; KT «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія»; компанія «Союз-Енерго»; ТОВ НВП «Зоря»; ТОВ «Кварт-Софт», ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», Торгово-промислової палати України, Донецької торгово-промислової палати.
Інститут надає науково-інформаційні матеріали та експертні висновки неурядовим та громадським організаціям: Донецькій торгово-промисловій палаті, Торгово-промисловій палаті України, Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, Федерації професійних спілок України, Українському союзу промисловців та підприємців.