Стратегування та економічна політика – рекомендована література

Основна

 1. Bénassy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J. Economic Policy: Theory and Practice. Oxford: Oxford university press, 2010. 709 p. 
 2. Henry Mintzberg, Ltd., Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. New York: Simon & Schuster, 1998
 3. Mises L. Human action: a treatise on economics. Auburn: Ludwig von mises institute, 1998.
 4. Вишневський О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 156 с. 
 5. Вишневський О.С. Цифрова платформізація процесу стратегування розвитку національної економіки: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2021. 449 с. 
 6. Геєць, В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН України, Ін–т економіки та прогнозування. – Київ : Експрес, 2009. – 864 с.
 7. Норт Д. С. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. С. Норт. [пер. І. Дзюб] – Київ: Основи, 2000. – 198 с. 
 8. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція: монографія / М. І. Звєряков та ін. Одеса: Атлант, 2019. 241 с.

Додаткова

 1. Akos P. Institutions of Economic Policy. A Comparative Analysis. Budapest, 2020: Corvinus University of Budapest. 133 p. 
 2. Doran G. T. There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review. AMA FORUM. 1981. Vol. 70. № 11. P. 35-36. 
 3. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Foreign Affairs. 2015. 
 4. Somaya D. Leading Strategically “Mission, Vision and Values: Setting the Stage”. Coursera. 
 5. Вишневський О.С. Інститут стратегування як інструмент переходу до порядків відкритого доступу в Україні. Ефективна економіка. [Електронне видання]. 2020. № 8. 
 6. Вишневський О.С. Національна цифрова платформа стратегування: користувачі, блоки, архітектура. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 216-224. 
 7. Вишневський О.С. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації. Вісник економічної науки України. 2016. № 1(30). С. 14-22. 
 8. Касич А. О. Стратегічні орієнтири державної політики щодо розвитку сектора неринкових послуг: якість, продуктивність, інвестиційна привабливість. Ефективна економіка [Електронне видання]. 2019. № 7. 

Нормативно-правова база

 1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI (із змін.). 
 2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. 
 3. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. 
 4. Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931. Офіційний вісник України. 2015. № 92. Ст. 3130. 
 5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. №392/2020. 

Інформаційні ресурси

 1. Federal Funds Rate – Historical Annual Yield Data. Macrotrends. 2020. 
 2. The World Bank
 3. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту України.
 4. Документи виду «Стратегія». Всі документи бази даних «Законодавство України». Офіційний сайт Верховної Ради України. 
 5.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.