Список членів вченої ради

СПИСОК

членів ученої ради
Інституту економіки промисловості НАН України

Залознова Юлія Станіславівна               голова вченої ради, член-кореспондент НАН                                                                                       України, д.е.н., проф., директор інституту

Амоша Олександр Іванович                   заступник голови вченої ради, академік НАН                                                                                        України, д.е.н., проф., радник при дирекції інституту

Новікова Ольга Федорівна                     д.е.н., проф., заступник директора інституту з                                                                                     наукової роботи

Вишневський Олександр Сергійович    д.е.н., заступник директора інституту з наукової та                                                                            організаційної роботи

Солдак Мирослава Олексіївна               к.е.н., с.н.с., учений секретар інституту

Антонюк Валентина Полікарпівна         д.е.н., проф., головний науковий співробітник

Брюховецька Наталя Юхимівна            д.е.н., проф., завідувач відділу

Булєєв  Іван Петрович                            д.е.н., проф., головний науковий співробітник

Ляшенко Вячеслав Іванович                  д.е.н., проф., завідувач відділу

Мельникова Марина Віталіївна             д.е.н., с.н.с., доц., провідний науковий співробітник

Підоричева Ірина Юріївна                     д.е.н., завідувач сектору

Турлакова Світлана Сергіївна                д.е.н., доц., провідний науковий співробітник

Хандій Олена Олексіївна                        д.е.н., проф., провідний науковий співробітник

Харазішвілі Юрій Михайлович             д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник

Череватський Данило Юрійович           д.е.н., с.н.с., завідувач відділу

Шевцова Ганна Зіївна                             д.е.н., доц., головний науковий співробітник

Вієцька Олеся Віталіївна                        к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник

Землянкін Анатолій Іванович                к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник,                                                                                    представник трудового колективу інституту

Панькова Оксана Володимирівна          к.соц.н., доц., провідний науковий співробітник

Петрова Ірина Павлівна                         к.е.н., старший науковий співробітник, голова ради                                                                           молодих учених

Сердюк Олександр Сергійович             к.е.н., старший науковий співробітник

Чекіна Вікторія Денисівна                      к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

Чорна Олександра Анатоліївна              к.е.н., старший науковий співробітник