22.06.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд колективної монографії «Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості»

Доповідають     д.е.н. Драчук Ю.З.
Рецензенти       д.е.н. Швець В.Я.,
                            д.е.н. Дубницький В.І.,
                            к.е.н. Чуприна Н.М.

                    Анотація        Презентація

2. Розгляд методики-програми досліджень за темою НДР «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання»

Доповідає        д.е.н. Антонюк В.П.
Рецензенти     д.е.н. Булєєв І.П.,
                          д.е.н Ляшенко В.І.

Методика-програма досліджень

3. Різне

Початок роботи вченої ради о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук                                   М.О. Солдак