07.07.2015

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд заключного звіту за темою “Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки”

Доповідає        к.т.н. Череватський Д.Ю.

Рецензенти:    д.е.н. Ляшенко В.І.,

                           д.е.н. Новікова О.Ф.,

                           к.е.н. Солдак М.О.

2. Інформація про організацію дистанційної роботи інституту

Доповідають   д.е.н. Лепа Р.М.,

                          к.е.н. Покотиленко Р.В. 

3. Різне.

Початок работи вченої ради у 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

Із матеріалами, які винесенно на розгляд ученої ради, можна ознайомитися на сайті інституту.

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук                                   М.О. Солдак