07.10.2015

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад за відділами інституту.

   Доповідає к.е.н. Солдак М.О.

2. Розгляд колективної монографії за темою «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів України»

   Доповідає     д.е.н. Ляшенко В.І.

   Рецензенти: д.е.н. Булєєв І.П.,

                           д.е.н. Лепа Р.М.

Анотація колективної монографії за темою «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів України»

3. Розгляд заключного звіту за темою «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів України»

Доповідає      д.е.н. Ляшенко В.І.

Рецензенти:  д.е.н. Булєєв І.П.,

                         д.е.н. Лепа Р.М.,

                          к.т.н. Череватський Д.Ю.

Реферат заключного звіту за темою «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів України»

4. Різне.

Початок роботи вченої ради у 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

Із матеріалами, які винесенно на розгляд ученої ради, можна ознайомитися на сайті інституту.

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук                                   М.О. Солдак