16.09.2015

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація про результати роботи інституту за період з вересня 2014 р. по вересень 2015 р.

Доповідають     акад. НАН України, д.е.н., проф. В.П. Вишневський,

                             д.е.н., проф. О.Ф. Новікова

Презентація “Основні результати наукової діяльності інституту за період з вересня 2014 р. по вересень 2015 р.”

Початок работи вченої ради об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, зал засідань вченої ради Інституту економіки та прогнозування НАН України (кімн. 411).

Директор інституту

академік НАН Украіни                                                 О.І. Амоша