21.06.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд заключного звіту за темою НДР «Розвиток публічно-приватного партнерства в процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики»

Доповідає     к.т.н. Череватський Д.Ю.
Рецензенти  акад. НАНУ Вишневський В.П.,
                        к.е.н. Збаразська Л.О., 
                        к.е.н. Солдак М.О.

Реферат звіту

2. Розгляд монографії «Розвиток публічно-приватного партнерства в процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики»

Доповідає       к.т.н. Череватський Д.Ю.
Рецензенти    акад. НАНУ Вишневський В.П.,
                          к.е.н. Збаразська Л.О.

Зміст монографії

3. Розгляд науково-доповідної записки «Аналіз економіко-математичних моделей «смарт» підприємств»

Доповідає         к.е.н. Мадих А.А.
Рецензенти      к.е.н. Прокопенко Р.В.,
                           к.е.н. Соколовська О.В.

4. Різне

Початок роботи вченої ради о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

Учений секретар інституту
кандидат економічних наук                        М.О. Солдак