Вибрані розділи економіко-математичного моделювання процесів в економіці – рекомендована література

Основна

 1. Харазішвілі Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Ю. М. Харазішвілі. – К. : ТОВ «Поліграф-Консалтинг», 2007. – 324 с. 
 2.  Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія. – К. : НІСД, 2012. – 368 с. 
 3.  Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації.: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2019. – 304 с. 
 4. Харазішвілі Ю.М., Бугайко Д.О., Ляшенко В.І. Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія / за ред. Ю.М. Харазішвілі; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022.276 с.
 5. Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: моногр. К.: НІСД, 2013. – 104 с. 
 6. Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування: аналіт. доп. /Суходоля О.М., Харазішвілі Ю.М. та ін. За заг. ред. Суходолі О.М. – Київ: НІСД, 2020. – 196 с. 

Додаткова

 1. Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І. Стратегічні сценарії сталого розвитку та інституційні умови досягнення. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). – С. 282-302. 
 2. Харазішвілі Ю.М. Внесок науково-технологічного прогресу в економічне зростання промислових регіонів України. – Економіка промисловості. – 2018. – № (83). С. 5-20. 
 3. Kharazishvili, Y., Grishnova, O., & Kamińska, B. (2019). Standards of living in Ukraine, Georgia, and Poland: identification and strategic planning. Virtual Economics2(2), 7-36. 
 4. Харазішвілі Ю.М. Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні. Вісник економічної науки України. 2019. № 1(36). С. 155-160.
 5. Kharazishvili, Y.; Kwilinski, A.; Grishnova, O.; Dzwigol, H. Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability2020, 12, 8953.
 6. Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. (2021). Урахування інноваційних факторів еконо- мічного зростання у виробничій функції Кобба-Дугласа (на прикладі старопромислових регіонів України). Економіка промисловості. № 1 (93). С. 5-19. 
 7. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Dzwigol, H., Liashenko, V.  Strategic European Integration Scenarios of Ukrainian and Polish Research, Education and Innovation Spaces. Virtual Economics, 4(2), 7-40. 
 8. Yurii Kharazishvili, Aleksy Kwilinski, Oleksandr Sukhodolia, Henryk Dzwigol, Dmytro Bobro, Janusz Kotowicz. (2021). The Systemic Approach for Estimating and Strategizing the Energy Security: The Case of Ukraine. Energies. 2021, 4, 1179239. 
 9. Yu Kharazishvili, D Bugayko, V Lyashenko, V Sokolovskiy and Baranov Vitalii (2021). Strategizing for sustainable development of transport systems in the safety dimension. Et al2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.915 012025. pp. 1-13.
 10. Харазішвілі Ю.М., Бугайко Д.О., Ляшенко В.І. Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія / за ред. Ю.М. Харазішвілі; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 276 с.  ISBN 978-966-02-9958-0
 11. Суходоля О.М., Рябцев Г.Л., Харазішвілі Ю.М. Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки. Вісник економічної науки України. 2021, вип. 2. 
 12. Y Kharazishvili, D Bugayko, I Yashchyshyna, V Butorina, I Androshchuk, O Sribnyi (2022). Strategic scenarios of post-war recovery of sustainable development of Poltava region of Ukraine: innovative and environmental aspects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISCES-2022. 1126 (2023) 012007 
 13. Харазішвілі Ю.М. Стратегічні сценарії повоєнного відновлення сталого розвитку Харківської області. Економічний вісник Донбасу, № 2(68), 2022. С. 142-153. 
 14. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Bugayko, D., Hryhorak, M., Butorina, V., & Yashchyshyna, I. (2022). Strategic Scenarios of the Post-War Recovery of the Aviation Transport Sustainable Development: The Case of Ukraine. Virtual Economics, 5(3), 7-30.
 15. Kharazishvili, Y., & Kwilinski, A. (2022). Methodology for  Determining  the  Limit  Values  of National  Security  Indicators  Using  Artificial  Intelligence  Methods. Virtual Economics, 5(4), 7-26. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank
 4. Держстат України.