Інститут оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Інститут оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Інститут економіки промисловості НАН України
оголошує прийом до аспірантури
для здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
Прийом заяв і документів: до 10 вересня 2024 р.
Вступні іспити: з 15 до 30 вересня.

Ознайомитися з переліком документів до вступу можна на сайті інституту.

Прийом до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 №502 та Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266).

Звертаємо увагу, що умовою допуску до складання вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)  в 2023 a6o 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше 100 балів.

ЄBI проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за допомогою взаємодії сервісів, роботу яких забезпечують УЦОЯО та ДП «Інфоресурс». Створення запиту на формування екзаменаційного листа є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Доступ до сервісу ЄДЕБО та його роботу забезпечує ДП «Інфоресурс».

Відповідно до календаря проведення ЄBI Українським центром оцінювання якості освіти, вступні випробування будуть проходити у дві сесії, i вступники матимуть два періоди реєстрації.

Звертаємо увагу на те, що реєстрацію на додатковий етап передбачено лише для тих, хто не встигає зареєструватися на перший етап з поважної причини, за наявності документального підтвердження.

Період реєстраціїВступні випробування
Основні етапи
07 травня — 29 травня включно24 червня — 15 липня
Додаткові етапи
17 червня — 21 червня31 липня — 14 серпня

Відповідно до п.6 розділу VII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році  вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за умови підтвердження рівня знань іноземної мови дійсним сертифікатом не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня:

  • для англійської мови — TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment;
  • для німецької мови — TestDaF ;
  • для французької мови — DELF a6o

Прийом документів за адресою Інституту:
м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, к.310
Контактні телефони:

+ 38 044 200 5571 приймальня
+38(050) 620 8396 завідувачка аспірантурою Скрипник Марина