Співробітника Інституту включено до складу міжнародних експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Співробітника Інституту включено до складу міжнародних експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти старшого наукового співробітника сектору проблем
інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості, д.е.н., старшого
дослідника Віталія Омельяненка визнано таким, що відповідає вимогам до
міжнародного експерта за спеціальностями 292 Міжнародні економічні
відносини, 122 Комп’ютерні науки, 051 Економіка.
В Інституті економіки промисловості НАН України відповідно до Закону
України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, здійснюється
підготовка фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD)
на третьому  рівні вищої освіти через аспірантуру за спеціальністю 051
– Економіка.