Індустріальне майбутнє України: передбачення методами математичного моделювання

Індустріальне майбутнє України: передбачення методами математичного моделювання / В.П. Вишневський, А.Ф. Дасів, О.О. Охтень, С.С. Турлакова; за ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 170 c.
ISBN 978-617-14-0026-9 (електронне видання)
Монографію присвячено актуальним теоретичним і прикладним аспектам економіко-математичного моделювання довгострокового розвитку національної промисловості. Визначено теоретичні засади дослідження промислового майбутнього, обґрунтовано вибір інструментарію його математичного моделювання, побудовано економіко-математичну модель довгострокового розвитку промисловості України, виконано сценарні розрахунки, призначені для оцінювання можливостей і визначення ризиків майбутнього національної індустрії.
Для дослідників, фахівців у сфері промисловості та математичного моделювання, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
Монографія підготовлена на основі матеріалів планової НДР ІЕП НАН України «Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промисловості в умовах Четвертої промислової революції» (номер держреєстрації 0119U001473)

Завантажити